0099. Błogosław, Panie, nas

Ref. Błogosław, Panie, nas na pracę i znojny trud, * wszak Tyś sam wybrał nas, * by Cię poznał i wielbił świat, alleluja!

  1. Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe, * poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją.
  2. Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk. * Cierń pychy wyrwij z serc, niech kornie służą ci.
  3. Miłością złącz nas Swą i nią przemieniaj świat. * Niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań lekarz, brat.