1076. Ty jesteś Miłością

Ty jesteś Miłością w sercu moim, * jesteś Pokojem w życiu mym. * Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? * Utrapienie czy ucisk, czy prześladowanie, * głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Nikt! Nikt!