0008. Aby uwielbić Jezusa

Aby uwielbić Jezusa, * aby uwielbić Jezusa, koniecznie potrzeba nam Ducha Świętego. * Ducha Świętego koniecznie potrzeba. * Ciągle naprzód i naprzód, * ciągle naprzód i naprzód * z Chrystusem iść, z Chrystusem iść, z Chrystusem iść, * wielbiąc Go.