1123. Warto dla jednej miłości żyć

  1. Warto dla jednej miłości żyć, * choć szukać trzeba stale. * Może dla kogoś szczęściem być, * dobro nieść w życie dalej.
    Ref. Miłość jedyna jest, miłość nie zna końca. * Miłość cierpliwa jest, zawsze ufająca. * Wszystko potrafi znieść, * wszystko oddać umie, * życiu nadaje treść, każdego zrozumie.
  2. Warto całego siebie dać, * jak bukiet polnych kwiatów. * I chociaż trudno potem trwać, * uśmiech darować światu.
  3. Warto w nieznane nawet iść, * gdy drogę mgła zasnuwa, * idąc przez radość i przez Krzyż, * wiedzieć, że Pan Bóg czuwa.