1125. W ciszy szukam słów

W ciszy szukam słów, by podziękować za Twą miłość. * W ciszy jest mój Bóg, tam zawsze szukam Go. * W ciszy serca brzmi radosne [pokorne] „fiat” mojej duszy. * W ciszy pragnę być milczeniem u stóp Twych. * W ciszy modlitw szmer każdego dnia do Ciebie wznoszę. * Życie daję swe, Ty w ciszę zmieniasz je. * Dziękuję za miłość Twą, nie pragnę już niczego więcej. * Nie szukam prostych słów, bo ciszą jest mój Bóg, * bo ciszą jest mój Bóg, On jest Panem mym.