1153. Wiem, że nic mnie nie odłączy (Alleluja, Bóg jest z nami)

  1. Wiem, że nic mnie nie odłączy * od miłości mego Boga. * On w Swym Synu Pierworodnym * pierwszy ludzi umiłował. * Każdym dniem kształtuje w duszy * obraz Jednorodzonego. * Ludziom, kochającym Boga, * wszystko służy ku dobremu.
    Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! * Bóg jest z nami, alleluja! * Któż przeciwko nam? * Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
  2. Ani wielkie utrapienie, * ni codzienne zwykłe trudy, * czyjaś złość, osamotnienie, * wielkie zimna albo głody, * ani burze niebezpieczeństw, * ni bolesna w serce rana, * nic nie może mnie odłączyć * od miłości mego Pana.
  3. W duszy wzrasta wciąż nadzieja, * serce rośnie spodziewaniem. * Duch wspomaga niemoc naszą * i dodaje sił modlitwie. * Bóg darował nasze winy * poprzez śmierć Swojego Syna. * Szczęście czeka na nas w niebie * przez Chrystusa zmartwychwstanie.