1159. Wisi na Krzyżu Pan, Stwórca nieba

  1. Wisi na Krzyżu Pan, Stwórca nieba. * Płakać za grzechy, człowiecze, potrzeba. * Ach, ach, na Krzyżu umiera, * Jezus oczy Swe zawiera.
  2. Najświętsze członki i wszystko ciało * okrutnie zbite na Krzyżu wisiało. * Ach, ach, dla Ciebie, człowiecze, * z boku Krew Jezusa ciecze.
  3. Ostrą koroną skronie zranione, * język zapiekły i usta spragnione. * Ach, ach, dla mojej swawoli * Jezus umiera i boli.
  4. Woła i kona, łzy z oczu leje, * pod Krzyżem Matka Bolesna truchleje. * Ach, ach, sprośne złości moje * sprawiły te niepokoje.
  5. Więc się poprawię, Ty łaski dodaj, * życia świętego dobry sposób podaj. * Ach, ach, tu kres złości moich, * przy nogach przybitych Twoich.
  6. Tu z Magdaleną chcę pokutować * i za swe grzechy serdecznie żałować. * Ach, ach, zmiłuj się nade mną, * uczyń miłosierdzie ze mną.
  7. Rozbrat ci, świecie, dziś wypowiadam, * z grzechów się swoich szczerze wyspowiadam. * Ach, ach, serdecznie żałuję, * bo Cię, Boże mój, miłuję.