1166. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało

  1. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało, * któreś na Krzyżu sromotnie wisiało. * Za nasze winy, Synu Jedyny * Ojca wiecznego, Boga prawego, * męki te znosiłeś.
  2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu * w tym Sakramencie dziwnie zakrytemu. * Żebrzem litości i Twej miłości, * byś gniew Swój srogi, o Jezu drogi, * pohamować raczył.
  3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi. * Nie racz pogardzać prośbami naszymi. * Zgrom hardych siły, daj pokój miły, * wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady * pośród ludu Swego.
  4. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie, * ratuj nas, ratuj, dobrotliwy Panie. * Niech z Ciała Twego Przenajświętszego * posiłek mamy i oglądamy * Ciebie łaskawego.