1170. W Krzyżu cierpienie

  1. W Krzyżu cierpienie, w Krzyżu zbawienie, * w Krzyżu miłości nauka. * Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, * ten nic nie pragnie, ni szuka.
  2. W Krzyżu osłoda, w Krzyżu ochłoda * dla duszy smutkiem zmroczonej. * Kto Krzyż odgadnie, ten nie upadnie * w boleści sercu zadanej.
  3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie * serce ci na wskroś przepali, * gdy grom się zbliża, pośpiesz do Krzyża, * On ciebie wesprze, ocali.
  4. Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono, * lub serce czyjeś zawiodło, * o, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, * Krzyż niech ci stanie za godło.