0107. Bo jak śmierć

Bo jak śmierć potężna jest Miłość, * a zazdrość Jej nieprzejednana jak Szeol, * żar Jej to żar ognia, * płomień Pański. * Wody wielkie nie zdołają ugasić Miłości, * nie zatopią, nie zatopią Jej rzeki.