1198. Wszystko mogę w Tym... Jezus

/ Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia! /×4 * / Jezus, On mnie umacnia! /×4 * / Rozlewaj Swoją chwałę, potęgę i moc * na miasto Swoje święte, potęgę i moc! /×4