1223. Wywyższamy Cię

I wersja:

Wywyższamy Cię, błogosławimy Cię, * wywyższamy Cię, Boże nasz. * Tylko Ty godzien jesteś czci, tylko Ty, Boże nasz.

II wersja:

Wywyższamy Cię, błogosławimy Cię, * uwielbiamy Cię, Boże nasz. * Tylko Ty, Panie, tylko Ty, godzien jesteś chwały i czci.