1226. Wznieśmy ręce do Boga

/: Wznieśmy ręce do Boga * i błogosławmy Mu, błogosławmy Mu. :/ * A On Sam, a On Sam * przyniesie radość nam.

Alleleleleleleluja, * alleleleleleleluja. /bis