1246. Zawitaj, Ukrzyżowany

 1. Zawitaj, Ukrzyżowany, * Jezu Chryste, przez Twe rany, * Królu na niebie, prosimy Ciebie, * ratuj nas w każdej potrzebie.
 2. Zawitaj, Ukrzyżowany, * całujem Twe święte rany. * Przebite ręce, nogi w Twej męce, * miejcież nas w Swojej opiece.
 3. Zawitaj, Ukrzyżowany, * biczmi srodze skatowany. * Zorane boki, krwawe potoki, * wynieścież nas nad obłoki.
 4. Zawitaj, Ukrzyżowany, * cierniem ukoronowany. * W takiej koronie zbolałe skronie, * miejcież nas w Swojej obronie.
 5. Zawitaj, Ukrzyżowany, * ciężkim Krzyżem zmordowany. * Rano w ramieniu, z niej, Krwi strumieniu, * pociągnij nas ku zbawieniu.
 6. Zawitaj, Ukrzyżowany, * w twarz pobity i zeplwany. * O święte lice, łez, Krwi krynice, * zwróćcież na nas Swe źrenice!
 7. Zawitaj, Ukrzyżowany, * włócznią na sercu stargany. * Piersi, wnętrzności pełne gorzkości, * miejcież nas w Swojej litości.
 8. Zawitaj, Ukrzyżowany, * w duszy srodze zatroskany. * Smutki i żale, w serca upale * wynieścież nas ku Swej chwale.
 9. Zawitaj, Ukrzyżowany, * w Bóstwie Swym sponiewierany. * We czci i chwale zniszczony wcale, * zbaw nas na Swym trybunale.
 10. Zawitaj, Ukrzyżowany, * niewinnie zamordowany. * Bądź, Konający, na nas pomnący, * raj łotrowi darujący.
 11. Przez Twoje gorzkie skonanie * litościwy bądź nam, Panie. * W ostatnim zgonie miej nas w obronie, * postaw nas po prawej stronie.
 12. O Jezu, Miłości Zdroju, * wzdycham do Twego pokoju! * Za grzechy płaczę, sercem Cię raczę, * Krzyżem Twoim głowę znaczę.