1248. Zbawiciel, On porusza góry

  1. Jesteśmy Twymi dziećmi, potrzebujemy Ciebie, * miłości, która trwa, * dobroci nieskończonej, łaski i nadziei * na wybawienie.
    Ref. Zbawiciel [Zbawca], On porusza góry, * On może wybawić mnie, może wybawić mnie. * Na zawsze sprawca odkupienia * zmartwychwstał, pokonał śmierć, Jezus pokonał śmierć.
  2. Weź mnie, jakim jestem, z mym grzechem i mym lękiem, * wypełnij życie me. * Ja Tobie się oddaję, całą moją wiarę * oddaję Tobie.
  3. Chcę być światłem, aby poznał świat Ciebie. * Wielki Królu, Zbawicielu nasz, Jezu. * Chcę być światłem, aby poznał świat Ciebie. * Wielki Królu, Zbawicielu nasz.