1260. Z głębokości wołam do Ciebie (Ps 130)

  1. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * wysłuchaj głosu mego. * Nachyl ucho Swoje na moje błaganie, * umocnij Swego sługę.
    Ref. Jeśli grzech mój pamiętać będziesz, * jakże się ostoję? * Ty w Swym miłosierdziu ofiarujesz mi * przebaczenie Swoje.
  2. W Tobie, Panie, cała nadzieja moja, * nadzieją żyje moja dusza. * Moje oczy wypatrują Ciebie * bardziej niż strażnicy poranka.
  3. Niech cały lud Izraela wygląda Pana, * Pan jest dla nas łaskawy. * U Niego mamy odkupienie * ze wszystkich grzechów naszych.