1261. Zgromadzeni na modlitwie z Panem swym

Ref. Zgromadzeni na modlitwie z Panem swym * w Wieczerniku, jak kiedyś Piotr i Jan, * celebrujmy tajemnicę wiary wraz, * siejmy miłość i nadzieję wokół nas.

  1. O nasz Panie i Zbawicielu świata, * Twoja łaska nam pomaga w życie iść. * Niechaj Słowo Twe Boskie nas umacnia, * a Stół Chleba pokrzepia ciało mdłe, * aż ujrzymy Ojca dom.
  2. Oczyść, Duchu, me serce szukające, * oświeć rozum i rozjaśnij moją myśl. * Swoim światłem sumienie moje kształtuj, * bym wśród braci i sióstr świadectwo niósł, * o to teraz proszę Cię.
  3. Rozpal miłość w mym sercu, Duchu Święty, * aby bracia ze mną razem chcieli iść * tworzyć nową kulturę świętych ludzi, * którzy świat opromienią blaskiem łask, * drogą, prawdą, życiem Twym.