1262. Ziarenko

Ref. Ziarenko, ziarenko, posiane Bożą ręką, * maleńkie, zwyczajne, lecz cudem jest nad cuda, * bo życie się zaczyna i wszystko rozpoczyna, * i radość jest ogromna, bo to Dobra Nowina!

  1. Jak ziarno, które pada na skalisty grunt, * nie może wzrosnąć, bo korzenia nie ma w nim, * tak człowiek, chociaż słucha Bożych słów, * gdy przychodzi próba, wątpi znów.
  2. Szczęśliwy jest ten człowiek, który mądrość zna, * zasiane ziarno w nim stokrotne plony da. * On słucha Słowa i rozumie je. * Tak Królestwo Boże rodzi się.