1264. Ziemio, raduj się, Pana chwal

Ziemio, raduj się, Pana chwal, * chwałę Jego wkrąg głoś, świecie cały. * Mów, jak wielkie są dzieła Jego rąk [przedziwne dzieła Twe]. * Wielka jest Twa moc, o Boże nasz!

Tyś Najwyższy Pan wszechświata, * wróg u Twoich padnie stóp. * Moc i wielkość Twą rozgłasza całej ziemi [i] nieba chór.