1265. Zjednoczeni w Duchu

  1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, * zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim * módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, * aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, * aby świat cały ujrzał miłość w nas.
  2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. /bis * Wszystkim głosić będziemy * tę radosną dla nas wieść, * że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest, * że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
  3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, /bis * by nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas, * aby strzec ludzką dumę [ludzkiej dumy], aby strzec dumę swą [dumy swej], * żeby człowiek zachował godność swą.
  4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat. /bis * Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest * i Duchowi też chwała, który jednoczy nas, * i Duchowi też, który łączy nas.