1269. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

Ref. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc! * Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał Swą moc! * Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz, przez nią wejdź. * Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć!

  1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska! * Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. * Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić. * Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!
  2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom! * Pan – moja moc i pieśń! Podtrzymał, gdy mnie popchnięto. * Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć? * Nie! Nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!
  3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym. * Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym! * Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona. * Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!