1279. Z pokorą stań przed Panem swym

  1. Z pokorą stań przed Panem swym, /bis * a On powiedzie cię dalej i dalej, * a On będzie z tobą szedł.
  2. Przed obliczem Pana uniżcie się. /bis * Pan sam wywyższy was, * Jego jest ziemia i czas, * Pan sam wywyższy was.
  3. Wszystkie swoje troski oddajcie Mu. /bis * Pan sam wywyższy was, * Jego jest ziemia i czas, * Pan sam wywyższy was.
  4. Z pokorą stań przed Panem swym, /bis * /: a On powiedzie cię dalej i dalej, * a On powiedzie cię wyżej do nieba, * a On będzie z tobą szedł. :/