1282. Zrzuć ciężary na Jezusa

Zrzuć ciężary na Jezusa, On kocha cię. /bis

Wyżej, wyżej, * wyżej, wyżej, wyżej, * wyżej, wyżej, Jezus coraz wyżej. * Niżej, niżej, * niżej, niżej, niżej, * niżej, niżej, szatan coraz niżej.