1286. Z Twojego boku, Chryste

Ref. Z Twojego boku, Chryste, * wypłynął zdrój Wody Żywej, * która obmywa świat z grzechów * i daje nowe życie.

  1. Oto czynię wszystko nowe. * Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła Wody Życia * i będę Bogiem dla niego, * a on dla Mnie będzie synem.
  2. Kto będzie pił Wodę, którą Ja dam jemu, * nie będzie pragnął na wieki. * Lecz Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody * wytryskującej ku życiu wiecznemu.
  3. Ja dokonuję rzeczy nowej, * na pustyni dostarczę wody * i rzek na pustkowiu, * aby napoić Mój lud wybrany.
  4. Zabiorę was spośród ludów, * pokropię was czystą wodą, * abyście się stali czystymi * i oczyszczę was od wszelkiej zmazy.
  5. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, * niech przyjdzie do Mnie i pije. * Strumienie Wody Żywej * popłyną z Jego wnętrza.