0124. Bóg jest Miłością

Ref. Bóg jest Miłością, Bóg jest Miłością. * Miłość wierna jest. /bis

  1. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. * Myśmy poznali i uwierzyli miłości Boga ku nam.
  2. Kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, kto trwa w miłości, w Bogu trwa. * A Bóg trwa w nim, bo Bóg Miłością jest.
  3. Nie lękaj się miłości, bo Bóg Miłością jest, * a doskonała miłość usuwa wszelki lęk.
  4. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. * Bóg pierwszy ukochał nas, bo Bóg Miłością jest.