0153. Całym życiem

Całym życiem uwielbiam Ciebie, Boże. * Całym sercem oddaję Ci cześć. * Pragnę służyć, chcę śpiewać o Twej łasce. * Całym sobą wywyższać Cię chcę.

Uwielbiam Imię Twoje, * Ty jesteś moim Bogiem. * Uwielbiam Imię Twoje, * uwielbiać pragnę Cię. /bis

Każdy dzień, każdą noc * śpiewać Tobie. * Cały dzień, całą noc * śpiewać o Tobie, Panie!