0155. Chcemy się, Panie, wciąż rodzić na nowo

Ref. Chcemy się, Panie, wciąż rodzić na nowo, * każdego dnia poznając Miłość Twą. * Wodą chrztu odrodzeni i Ducha płomieniem * we wspólnocie Kościoła uwielbiamy Cię.

  1. Panie, Ty jesteś Zdrojem Wody Żywej, * która we chrzcie obmywa Kościół Twój. * W nim to jesteśmy wszyscy narodzeni * z jednego Ducha, który łączy nas.
  2. Panie, Ty jesteś Światłem wśród ciemności, * wskazujesz drogę Twojej prawdy nam. * Gdy zabłądzimy, Ty nas nie zostawiasz, * przebaczasz, życie nowe wzbudzasz w nas.
  3. Spraw, Duchu, byśmy z Ciebie narodzeni, * pomimo świata, szli za wolą Twą. * Daj się przyoblec w Nowego Człowieka, * na zawsze gładząc grzeszność dawnych ciał.
  4. Czekajmy wszyscy, bracia mocni w Panu, * na odrodzenie w ostateczny czas. * Staniemy się na zawsze odmienieni * w Dniu Pańskim na ostatniej trąby dźwięk.