0176. Chrystus cierpiał za nas

Ant. Chrystus cierpiał za nas * i wzór nam zostawił, * byśmy poszli za Nim, Jego śladami.

  1. On grzechu nie popełnił, * a w Jego ustach nie było podstępu. * Gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył. * Gdy cierpiał, nie groził, * ale oddawał się Temu, * który sądzi sprawiedliwie.
  2. On sam w Swoim ciele * poniósł nasze grzechy na drzewo, * abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, * a żyli dla sprawiedliwości, * bowiem krwią ran Jego * zostaliśmy odkupieni [uzdrowieni]