0189. Chwalcie Pana, wszystkie narody

Chwalcie Pana, wszystkie narody. * Chwalcie Pana, wszystkie narody. * Wysławiajcie Go, wszystkie ludy. * Wysławiajcie Go, wszystkie ludy.

Albowiem łaska Jego jest nad nami, * albowiem łaska Jego jest nad nami, * a wierność Jego trwa na wieki, * a wierność Jego trwa na wieki.