0017. Agnus Dei... O, Alleluja, alleluja

(Tłumaczenie autoryzowane)

O, Alleluja, alleluja. * Święty Pan, nasz Baranek i Król. /bis * O, alleluja.

Ref. Święty, Święty jest Baranek Wszechmocny. * Godzien jest nasz Bóg, * godzien jest nasz Pan. * Jesteś Święty... * Amen.

(Tłumaczenie nieautoryzowane)

Alleluja, alleluja. * Zakrólował Wszechmocny nasz Bóg. Alleluja, alleluja. * Zakrólował Wszechmocny nasz Bóg. Alleluja.

Ref. Święty, Święty, jesteś Panem Wszechmocnym. * Baranek godzien jest, * Baranek godzien jest. * Jesteś Święty... * Amen.