0224. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz

  1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, * dotrzymać pragnę szczerze. * Kościoła słuchać w każdy czas * i w świętej wytrwać wierze. * O Panie Boże, dzięki Ci, * żeś mi Kościoła otwarł drzwi. * W Nim żyć, umierać pragnę.
  2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, * Bóg pod osłoną chleba. * Swym Ciałem karmi duszę mą, * by żyła w Nim dla nieba. * W to wierzyć zawsze mocno chcę, * bo tego Kościół uczy mnie. * W Nim żyć, umierać pragnę.