0227. Córki Jerozolimskie

W: Córki Jerozolimskie, * nie płaczcie, nie płaczcie nade Mną.

K: Jeśli się czyni to z drzewem zielonym, * z suchym co się stanie, * z suchym co się stanie? Aj!

W: Córki Jerozolimskie...

K: Ojcze, przebacz im, * bo nie wiedzą, co czynią; * przebacz im, przebacz im! Aj!

W: Córki Jerozolimskie...

K: Ja Cię zapewniam: * dziś będziesz ze Mną w raju!

W: Córki Jerozolimskie...

K: Ojcze, Ojcze, * w Twoje ręce powierzam ducha Mego. * A, a, a!

W: Córki Jerozolimskie...