0360. Idź i obmyj się w sadzawce Siloe

  1. Kiedy byłem tak bardzo ślepy, * Ty powiedziałeś mi: /bis
    Ref. Idź i obmyj się w sadzawce Siloe. /bis
  2. Kiedy byłem tak bardzo daleko, * Ty powiedziałeś mi: /bis
  3. Kiedy dobra od zła nie odróżniałem, * Ty powiedziałeś mi: /bis
  4. Kiedy byłem tak bardzo grzeszny, * Ty powiedziałeś mi: /bis