0361. Idź, Mojżeszu

Ref. Idź, Mojżeszu, idź do Egiptu sam! * Powiedz faraonowi: wypuść naród Mój.

  1. W Egipcie, gdzie Izrael był * (Wypuść naród Mój.) * ściśniony tak, że ledwo żył. * (Wypuść naród Mój.)
  2. Nie będą już w niewoli gnić... * niech idą na wolności żyć...
  3. Gdy nie wysłuchasz żądań Mych... * wytracę pierworodnych twych...
  4. Lecz nie pomaga żaden cud... * faraon ciągle trzyma lud...
  5. Jak straszna była tamta noc... * gdy Pan okazał Swoją moc...