0362. Idź, ogłoś to po górach

Ref. Idź, ogłoś to po górach, * wszystkim dolinom ogłoś rad. * Idź, ogłoś to po górach, * że Zbawca przyszedł na świat.

  1. Gdy byłem jeszcze grzeszny, * modliłem się, by Bóg * ukazał mi Swą drogę, * sprowadził z błędnych dróg.
  2. Zacząłem szukać Zbawcy, szukałem dzień i noc. * On widział me pragnienia, * okazał Swoją moc.
  3. Bóg zrobił mnie strażnikiem, * bym murów miasta strzegł. * Gdy skończę swoją pracę, * na drugi przejdę brzeg.