0363. Ile cudów uczyniłeś dla nas

Ile cudów uczyniłeś dla nas, * ile planów, w których Tobie nie dorówna nikt. * Tego właśnie pragnie dusza moja: * Twego prawa w głębi mego serca. / bis
W moje usta włożył nową pieśń, * w moje usta uwielbienie mego Boga. * Położyłem swoją ufność w Tobie, * zaufałem, zaufałem Tobie. / bis
Gdy usłyszałem Jego głos, * na zawsze pragnę wielbić Go. * Błogosławiony zawsze bądź, * Panie mój.