0364. Imię Pana chwalmy wciąż

(I wersja)

Imię Pana chwalmy wciąż, * Imię Pana chwalmy wciąż, * Imię Pana chwalmy wciąż, Najwyższy On. (Alleluja!) * Bo Imię Pana * mocną twierdzą, * z radością biegniemy, * by chwalić Go.

(II wersja)

Wielbić Imię Pana dziś chcę, /×3 * To mój Bóg. (Alleluja!) * Imię Pana jest twierdzą, * warowną twierdzą, * skałą zbawienia, * schronieniem mym.