0366. I rzekł Pan: stało się

I rzekł Pan: stało się, * Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec, * Ja pragnącemu dam darmo pić * ze źródła wody życia.

Pan daje mi pić, * Pan daje mi pić, * Pan daje mi pić * ze źródła wody życia.