0367. Jahwe, ja wiem, jesteś tu

Ref. Jahwe, ja wiem, jesteś tu, * przy mym boku dzień po dniu. * Ochraniasz mnie od zła * i prowadzisz mnie drogą odwieczną.

  1. Ty przenikasz mnie, Panie, i znasz. * Czy siedzę, czy stoję, zawsze wiesz. * Twoja dłoń jest nade mną, * odsuwa śmierci cień, * chroni mnie przed złem.
  2. Gdzie przed Twoją miłością uciec mam? * Gdybym wstąpił do nieba, będziesz tam. * Czy na skrzydłach jutrzenki, * czy na krańcu mórz, * tam bym znalazł Cię.
  3. To Ty sam utworzyłeś mnie, * moje serce i myśli wszystkie znasz. * Zanim słońce ujrzałem, * Ty utkałeś mnie * w łonie matki mej.
  4. Jak wspaniałe są dzieła Twoich rąk, * jak głębokie są, Panie, myśli Twe. * Gdybym wszystkie policzył, * a więcej ich, niż gwiazd, * znów bym znalazł Cię.