0369. Jaka radość, czuję bliskość Pana

Ref. Jaka radość, czuję bliskość Pana, * moje serce dźwięczy szeptem słów, * modlitwa płynie z moich warg, * w mojej duszy zamieszkał Pan.

  1. Przybądźcie wszyscy, śpiewajmy Panu * radosną pieśń dziękczynienia, * oblicze Jego czcijmy, * śpiewajmy Panu psalm.
  2. Nasz Bóg jest wielki, to w Jego dłoni * są szczyty gór, krańce ziemi * i morze, które szumi, * On stworzył cały świat.
  3. Klęknijmy przed Nim, pochylmy głowy, * oddajmy cześć Stwórcy swemu: * jesteśmy Jego ludem, * owcami Jego łąk.