0021. Albowiem tak Bóg świat umiłował

  1. Albowiem tak Bóg świat umiłował, * albowiem tak Bóg świat umiłował, * umiłował, umiłował, * umiłował tak Bóg świat.
  2. Że dał nam Syna Jedynego, /bis * dał Syna, dał Syna, * Jednorodzonego dał.
  3. Ażeby każdy, kto weń wierzy, /bis * nie zginął, nie zginął, * ale żywot wieczny miał.