0413. Jesteś Królem

/: Jesteś Królem (jesteś Królem), * jesteś Królem (jesteś Królem), * Królem jest Bóg. :/ * /: Podnieśmy wszyscy nasze serca, * podnieśmy wszyscy nasze dłonie, * stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. :/