0414. Jesteśmy piękni

/: Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. :/ * /: Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie. * Ty otwierasz nasze oczy, Panie. :/ * Na Twoje piękno.