0415. Jesteś, Panie, Winnym Krzewem

  1. Jesteś, Panie, Winnym Krzewem, * a my Jego latorośle. * Moc czerpiemy tylko z Ciebie, * Ty w nas żyjesz Swą miłością.
    Ref. Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. * Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać.
  2. Cóż trwałego poza Tobą * człowiek zdziała sam ze siebie? * Któż potrafi własne dobro * oblec w kształty nieśmiertelne?
  3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz, * tak wspaniałą i szeroką, * że wyzwala pełną radość * w sercu, które Ciebie kocha.
  4. Wejdź, o Jezu, w nasze życie * głębią łaski, mocą Słowa, * byśmy mogli owoc przynieść, * cześć i chwałę Ojcu oddać.