0023. Alleluja, alleluja, Pan zmartwychwstał

Ref. Alleluja, alleluja, Pan zmartwychwstał, radujmy się. * Alleluja, alleluja, chwalmy Imię Pana.

  1. Jezus jest Panem ziemi, * On jest Królem stworzenia.
  2. Po całej ziemi nieście pieśń, * Pan umarł i zmartwychwstał.
  3. Będziemy wiecznie żyli * ukrzyżowani z Chrystusem.
  4. Wielką nagrodę dał nam Pan, * życie na wieki. Alleluja.
  5. Przyjdźcie, wielbijmy Boga, * Zbawicielowi śpiewajmy.