0430. Jezu Chryste, Panie miły

  1. Jezu Chryste, Panie miły, * o Baranku tak cierpliwy, * wzniosłeś, wzniosłeś na Krzyż ręce Swoje * gładząc, gładząc nieprawości moje.
  2. Płacz Go, człowiecze mizerny, * patrząc, jak jest miłosierny. * Jezus, Jezus na Krzyżu umiera, * słońce, słońce jasność swą zawiera.
  3. Pan wyrzekł ostatnie słowa, * zwisła Mu na piersi głowa. * Matka, Matka pod Nim frasobliwa * stoi, stoi z żalu ledwie żywa.
  4. Zasłona się potargała, * ziemia rwie się, ryczy skała. * Setnik, setnik woła: „Syn to Boży”. * Tłuszcza, tłuszcza wierząc, w proch się korzy.
  5. Na koniec Mu bok przebito, * krew płynie z wodą obfito. * Żal nasz, żal nasz dziś wyznajem łzami. * Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami.