0024. Alleluja... amen, amen

Ref. Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja! /bis

  1. Jezus Chrystus jest Panem. * On naszym Panem jest! /×3 * Amen, amen, alleluja.
  2. Jezus Chrystus zmartwychwstał...
  3. Radujcie się, siostry...
  4. Radujcie się, bracia...

Wykonanie oryginalne:

  1. Pokłońmy się przed Nim...
  2. Radujmy się, bracia... * Radujmy się, siostry... * Radujmy się wszyscy...
  3. Posyła nam Ducha...
  4. Chrystus do nas powróci...