0291. Dziękczynienie

Ref: Dziękczynienie * z serc naszych płynie Tobie, * dziękczynienie Tobie, Ojcze. /bis

Gdyby nie Twoja łaska * nie poznałbym Jezusa. * Gdyby nie Twoja łaska * to w ogień pójść bym musiał. * Gdyby nie Twoja łaska * nie miałbym dzisiaj życia. * Gdyby nie Twoja łaska, * Ojcze, Ojcze.