0373. Jak Cię zrozumieć, Tajemnico

  1. Jak Cię zrozumieć, Tajemnico, * co spełniasz się każdego dnia? * Po stokroć i po razy tysiąc * Bóg nam w ofierze Siebie dał.
    Ref. Myśmy niegodni ofiary tej, myśmy niegodni. * Boże, chcąc pojąć, zrozumieć Cię, * trzeba się modlić, trzeba się modlić, trzeba się modlić.
  2. Tyś wybrał drogę pełną cierni, * choć miałeś tron u nieba bram * i stałeś się, jak my, śmiertelny, * by życie Swoje oddać nam.
  3. Za nasze grzechy i niestałość * Ty, Boży Syn, Przedwieczna Myśl, * wciąż nam oddajesz Krew i Ciało, * byśmy na wieki mogli żyć.
  4. Więc, czy to w pracy, czy w spoczynku, * będziemy z Ciebie czerpać wzór, * dziękując Tobie, Boży Synu, * za mękę Twoją i za ból.