0374. Jak Dawid

(wersja 1 - przekład autoryzowany)

 1. Jak Dawid przed Jahwe, Bogiem swym, * będę pląsać ze wszystkich sił * przed Królem królów. * Jak niegdyś Miriam i siostry jej * będę śpiewał i cieszył się * przed Królem królów.
  Ref. Jezus tylko Drogą jest, * do Ojca wiedzie wzwyż. * Dał nam prawo Boga czcić * przez Swą śmierć, przez Krzyż.
 2. Jak Juda, gdy staczał bitwy swe, * zgiełk radosny uczynić chcę * przed Królem królów. * Jak Jozue u Jerycha bram, * wzniosę głos, niszcząc wroga * przed Królem królów.

  (wersja 2 - przekład nieautoryzowany)

  1. Jak Dawid, kiedy przed Bogiem był, * będę tańczył ze wszystkich sił * przed Panem, Królem mym. * Jak Miriam grała na bębnie swym, * będę klaskać ze wszystkich sił * przed Panem, Królem mym.
  Ref. Pokłońmy się przed Bogiem, * oddajmy Jemu cześć. * Wielbijmy Imię Jezus, * śpiewajmy Panu pieśń.
  2. Jak Judejczycy przed bitwą swą, * zawierzmy Panu i chwalmy Go, * pobity będzie wróg. * Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń, * oddajmy Panu chwałę, cześć, * a wróg ucieknie wnet.